Thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn thành phố

Thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn thành phố

Ngày 13-3, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Tháng hành động ATVSLĐ được tổ chức từ ngày 01 đến 31-5-2024.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu, trước thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 (Từ ngày 1 đến 30-4-2024) các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ; Quan tâm tập trung nguồn lực cho công tác quản lý ATVSLĐ bao gồm cả khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; cải thiện điều kiện lao động, chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động nói riêng, người dân nói chung. 

Đồng thời, Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với chủ đề nêu trên; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền thông về công tác ATVSLĐ năm 2024 như: Chỉ đạo, phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đào tạo, tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện công tác tự kiêm tra vê ATVSLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo, tập huấn, huấn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ chuyên trách và bán chuyên trách tại doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; các chủ thầu xây dựng thi công công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, các công trình xây dựng dân sinh ở khu dân cư.

Hướng dẫn, phổ biến các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất trong nông nghiệp và trong các khu sản xuất nông nghiệp tập trung, làng nghề trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng treo băng rôn hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 trên các tuyến đường chính, cụm công nghiệp nơi tập trung nhiêu doanh nghiệp, đông công nhân lao động, tuyên truyền qua hệ thống internet, các đài truyền thanh quận, huyện, phường, xã. 

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp) cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong đó tăng cường các hoạt động phối hợp, lồng ghép trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024. 

Cụ thể từ ngày 01-4-2024, tổ chức treo, gắn băng rôn, phướn, pano, áp phích tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024 trong khu vực sản xuất, cổng trụ sở doanh nghiệp… 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch ATVSLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định, nhất là triển khai Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016; triển khai công tác tự kiểm tra công tác ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên.

NSDLĐ phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động của mạng lưới ATVSV theo đúng quy chế đã đề ra, kiện toàn mạng lưới ATVSV theo đúng quy định của Luật ATVSLĐ.

Trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 (từ ngày 01 đến 31-5-2024) sẽ diễn ra các hoạt động trong tâm. Cụ thể: tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023; biêu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2023; tặng quà cho các nạn nhân, gia đình bị TNLĐ, BNN; trao tặng Nhà mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Hướng dẫn, chỉ đạo doanh nghiệp triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh các hoạt động nâng cao ý thức, nhận thức, hành động về đảm bảo bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, trong chuỗi cung ứng; chú trọng các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tiêp tục triên khai các chương trình hành động về cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, phòng chống TNLĐ, BNN do không đảm bảo an toàn lao động. 

Cùng với đó, thực hiện tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề trong Tháng hành động về ATVSLĐ 2024, như: thực hiện việc đa dạng hóa thông tin, tuyên truyền; triển khai, phổ biến các quy định mới về pháp luật ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm quan các mô hình điển hình làm tốt về ATVSLĐ; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, hội nghị, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ.

Đồng thời, triển khai các chương trình hành động cụ thể về đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, BNN, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc An toàn – Xanh – Sạch – Đẹp – Thân thiện; Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu, video truyền thông về các nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động trong trong xây dựng, sập giàn giáo, các sự cố TNLĐ trong quá trình sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phát hành các tài liệu, hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ để phòng ngừa TNLĐ, BNN.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về ATVSLĐ, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như: xây dựng, khai thác khoáng sản, khai thác đá, cơ khí, dệt may, da giày, điện, điện tử, chế biến gỗ, hóa chất….; thực hiện việc kiểm tra ATVSLĐ đối với các công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là các công trình xây dựng có tầng hầm, cộng trình xây dựng cao tầng có lắp đặt, sử dụng thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng, dầu, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, sử dụng, quản lý, vận hành lưới điện, các chợ thuộc thẩm quyền quản lý…

Tại các doanh nghiệp,  tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các đối tượng, chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ; tăng cường đối thoại, giải đáp chính sách, vướng mắc trong công tác ATVSLĐ; rà soát, nhận diện, đánh giá các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ nhất là trong các nhóm ngành, nghề, công việc có nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, hàn, cắt, làm việc trong không gian hạn chế, trong xây dựng, khai khoáng, trong sử dụng điện…

Tố chức các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình, biện pháp an toàn tại các phân xưởng, nhà máy, tổ, đội, các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; thúc đẩy triển khai các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điềukiện làm việc, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc, triển khai các chế độ phúc lợi cho NLĐ; phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động mạng lưới ATVSV theo quy định. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ trên hệ thống loa truyền thanh, trên bản tin của doanh nghiệp; phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ với hình thức phù hợp; Nghiên cứu, đầu tư cải tiến dây chuyền, máy, thiết bi hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa TNLĐ, BNN;

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành về động ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024; phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN có hoàn cảnh khó khăn.

Sau Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện báo cáo kết quả hoạt động và gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30-7-2024; Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo chủ đề, nội dung đã đề ra trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024: theo dõi việc tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót về ATVSLĐ của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trong phạm vi quản lý;

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30-7-2024. Đồng thời, duy trì các hoạt động về ATVSLĐ, thực hiên nghiêm túc việc khai báo thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành: tiếp tục tổ chức tuyên truyền theo chủ đề, nội dung đã đề ra trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định về

ATVSLĐ cho NLĐ; tiếp tục tổ chức các hoạt động tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về ATVSLĐ của NLĐ; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe NLĐ, khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm BNN cho NLĐ; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điêu kiện lao động không bảo đảm an toàn cho NLĐ.

UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch, trong đó giao các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực tổ chức thực hiện các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024) có trách nhiệm thông báo Kế hoạch của thành phố đến các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố để biết, thực hiện; Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phổ và các Sở, ngànhđơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND thành phô xây dựng chương trình và tố chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024; các hoạt động tuyên truyền cổ động tại buổi Lễ, báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo thực hiện; Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan biên soạn nội dung và tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức như: băng rôn, pano, áp phích, in ấn tờ rơi, sổ tay, đĩa… về nội dung công tác ATVSLĐ và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024; vận động các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ nhằm thực hiện tốt xã hội hóa công tác tuyên truyền về Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024; chủ động thực hiện công tác tuyền thông chính sách, chủ trì cung cấp thông tin các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai Thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp về chấp hành các quy định pháp luật về ATVSLĐ và pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huân luyện ATVSLĐ theo Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng đưa tin Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024; thực hiện các phóng sự tuyên truyền, thông tin kịp thời về nguyên nhân các vụ TNLĐ, BNN, sự cố để phòng tránh TNLĐ, BNN ở một số ngành, lĩnh vực dễ gây ra TNLĐ. 

Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 và báo cáo UBND thành phố, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30-7-2024.

UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh sinh lao động năm 2024. Chỉ đạo, triển khai hướng dẫn công tác quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe NLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động trên địa bàn; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ tác hại của bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng, chống. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ phụ trách công tác y tế lao động về chuyên môn, kỹ thuật thưc hiên các quy định về công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở lao động thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng ngừa các yếu tố có hại, cải thiện điêu kiện làm việc, tô chức các hoạt động chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho người lao động, công tác báo cáo y tế lao động; Triển khai tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động trên địa bàn, trong đó tập trung vào các cơ sở có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp. 

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực, thẩm quyền quản lý, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; Ban hành kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; cơ sở chiết nạp, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; cơ sở kinh doanh xăng dầu; các doanh nghiệp khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); các chợ thuộc thẩm quyền quản lý; Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động cung ứng, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan về công tác ATVSLĐ, tập trung tuyên truyền trên các trục đường chính và các khu dân cư đông người, thực hiện tốt công tác xã hội hóa về tuyên truyền Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024; chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về công tác ATVSLĐ trên địa bàn các quận, huyện.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phôi hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan có Kê hoạch kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ trong thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thâm quyền quản lý, đặc biệt là các công trình xây dựng có tầng hầm, công trình xây dựng cao tầng có lắp đặt, sử dụng thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (cần trục tháp, vận thăng, thang máy… );

Hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đảm bảo theo quy đinh của Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Giao Sở Giao thông Vận tải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động tại các công trình xây dựng cầuđường, các công trình giao thông trọng điểm thuộc quyền quản lý; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: Khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình; kiểm tra, đăng kiểm chặt chẽ các phương tiện vận tải theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt là các phương tiện hoạt động đường thủy.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND các quận, huyện và các tổ chức đoàn thể, hội tăng cường công tác hướng dẫn, phổ biến các biện pháp an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp. 

Giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã thành phốhướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hướng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, phù hợp với điều kiện sản xuât kinh doanh của đơn vị bằng các hình thức như: tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, thực hiện công tác truyền thông nội bộ trên loa, đài… để thông tin tuyên truyền đến người lao động tại doanh nghiệp; chỉ đạo các doanh nghiệp báo cáo kịp thời cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về các vụ tai nạn lao động chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên hoặc các sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. 

Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp sử dụng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tổ chức ký cam kết với công đoàn cơ sở về các mục tiêu xây dựng hệ thốngATVSLĐ, huấn luyện ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động; đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về ATVSLĐ, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 về cơ quan thường trực trước ngày 30-7-2024. 

Giao Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp về công tác an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp và tại các doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn hoặc tổ chức cho người lao động ăn tập trung tại cơ sở.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện ban hành ké hoạch và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn triển khai, hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2024. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, nhà nước về ATVSLĐ tại địa bàn quản lý, trong đó ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, các làng nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô nhỏ, các chủ thầu xây dựng thi công công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, các công trình xây dựng dân sinh ở khu dân cư; các cơ sở kinh doanh sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và treo pano cổ động trên các trục đường chính, khu, cụm công nghiệp góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho người sử dụng lao động, người lao động và toàn thể nhân dân về công tác ATVSLĐ; Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vệ ATVSLĐ năm 2024 phù hợp, thiết thực với điều kiện của địa phương; tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 về cơ quan thường trực trước ngày 30-7-2024. 

UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024; Chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp chính quyền, chuyên môn, NSDLĐ xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vệ ATVSLĐ năm 2024 và Tháng công nhân năm 2024. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền các kế hoạch này.  

Cùng với đó, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ an toàn, vệ sinh viên trong các doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN, công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

UBND thành phố đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵngchủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng nội dung tuyên truyền Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 theo Kế hoạch đề ra; thực hiện việc tuyên truyền trước, trong và sau Tháng hành động với các hình thức: đưa tin, bài về các hoạt động của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện và các đơn vị, doanh nghiệp. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các chuyên mục, phóng sự tuyên truyên cảnh báo các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại doanh nghiệp; phê phán các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã có hành vi vi phạm về ATVSLĐ, đồng thời biểu dương các tập thể và cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ.

Đề nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VTV8) Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 theo Kế hoạch đề ra; tổ chức thông tin tuyên truyền các hoạt động ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các gương tập thể, cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ; tăng cường thời lượng phát sóng phóng sự, tin bài liên quan đến công tác ATVSLĐ. 

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp), căn cứ nội dung của Kế hoạch này, xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 tại doanh nghiệp, phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Đồng thời, triển khai Kế hoạch ATVSLĐ theo đúng quy định của Luật ATVSLĐ. Trong đó chú trọng thực hiện một số nội dung sau: chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc triển khai các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc;khẩn trương lập kế hoạch tổ chức huấn luyện ATVSLĐ theo đúng quy định pháp luật; tập huấn, tuyên truyền các chính sách mới.

Cùng với đó, rà soát máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thực hiện việc kiểm định đúng quy định pháp luật. Thực hiện các quy định về vệ sinh lao động, nhất là tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ; quan trắc môi trường lao động; ban hành Kế hoạch tự kiểm tra ATVSLĐ tại doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lạo động theo quy định của pháp luật; rà soát, kiện toàn và tăng cường tổ chức tốt hoạt động của mạng lưới ATVSV.

Bên cạnh đó, thực hiện báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 về  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố trước ngày 30-7-2024.

Về kinh phí thực hiện, ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm cho các đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép kinh phí các chương trình, đề án có liên quan trên địa bàn để thực hiện Kế hoạch này; các nguồn hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng Kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 trong kế hoạch ATVSLĐ hằng năm của doanh nghiệp, cơ sở.

UBDN thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ Kế hoạch và điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng Kế hoạch cho đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, nêu có vướng mắc, phản ảnh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua phòng Chính sách việc làm, điện thoại: 0236.3822022) đề tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo và giải quyết.

Nguồn: https://www.danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=58039&_c=9,11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *