Cung cấp gạch xây dựng tại Đà Nẵng

Hiện tại chúng tôi chuyên cung cấp 2 loại gạch chính : Gạch không nung và gạch nung truyền thống. Phân loại theo công dụng thì có 2 loại Gạch thẻ và gạch ống.

Bên chúng tôi có tất cả các loại gạch khách hàng yêu cầu, trên thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam hiện tại có những loại gạch KH đang ưu chuộng như :

  • Gạch Đại Hưng : Gạch ống đại hưng và gạch thẻ đại hưng.
  • Gạch Điện ngọc : Gạch ống điện ngọc và gạch thẻ điện ngọc
  • Gạch Kumtom : Gạch ống kumtom và gạch thẻ kumtom
  • Gạch không Nung Ngũ Hành Sơn : Gạch thẻ không nung
  • Gạch không nung thành đạt : Gạch ống, gạch thẻ.